ARCO DA VELLA VI (2021)

Proxecto: ARCO DA VELLA VI, Atención integral dirixido a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual, na Comunidade Autónoma de Galicia 2021. Ano: 2021 Financia: Fondo Social Europeo e Secretaría Xeral de Igualdade (Xunta de Galica).            

Intervención socieducativa coa infancia, adolescencia e as súas familias.

Título: Intervención socieducativa coa infancia, adolescencia e as súas familias. Ano: 2017-2018 Financia: Convocatoria Bienal Cáritas Española 2017-2018 Atención de la Infancia, Adolescencia y Personas Mayores  O PROXECTO Este proxecto busca romper a transmisión da pobreza de nais a fillos/ as. Supón favorecer o desenvolvemento integral da infancia, potenciando as súas capacidades, potencialidades e traballar coa súa

TRATA DE SERES HUMANOS: Golpe a unha mafia que ofrecía mulleres “novas” en pisos turísticos de media España

<<Las iban moviendo por toda España y así las ofrecían una y otra vez como "novedades". Y para esa rotación contínua de mujeres sometidas el escenario apropiado eran los pisos turísticos de alquiler, que ya habían utilizado en más de la mitad de las provincias. Agentes de la policía nacional han desarticulado un grupo itinerante de

Proxecto psicopedagóxico e familiar

Proxecto: Vagalume, proxecto psicopedagóxico e familiar. Ano:2017 Aportación ao proxecto da Fundación José Otero e Carmela Martínez As actividades postas en marcha tiveron como obxectivo principal promover os Dereitos da Infancia, en especial, aqueles que se atopaban nunha situación de vulnerabilidade e risco social. A nosa intervención fíxose realidade grazas a diversos profesionais, recursos

Día Europeo contra a Trata de Persoas: 18 de outubro

A trata de persoas constitúe unha das manifestacións delictivas máis preocupantes da actualidade, xa que violenta os dereitos humanos das persoas e degrada a súa dignidade. Expón ás súas vítimas a situacións de explotación sexual, laboral, extracción de órganos, servidume doméstica, mendicidade, entre outras. Hoxe, 18 de outubro, DÍA EUROPEO CONTRA a TRATA DE PERSOAS, compartimos o comunicado do  Grupo Intereclesial contra

“Prologan a estancia das migrantes en Ceuta para combatir a trata con fins de explotación sexual”

“La Administración General del Estado ha modificado los protocolos de traslado a la península de los migrantes indocumentados que acceden irregularmente a Ceuta y son acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), del que durante los últimos años se había priorizado la salida de las mujeres como colectivo “vulnerable”. Las féminas