Qué facemos

Trabajo de rúa

O traballo de rúa é a intervención directa no medio no que as mulleres exercen a prostitución para afondar no coñecemento da súa situación e necesidades, así como ofrecerlles información socio-sanitaria, sobre o Programa Vagalume e sobre outros recursos que poden ser do seu interese.