Qué facemos

Trabajo de rúa

O traballo de rúa consiste na intervención directa no medio no que se exerce a prostitución (pisos e clubs).
Este traballo ten como finalidade dar a coñecer os servizos do centro e facilitar información socio-sanitaria.