Qué facemos

Piso de acollida/emerxencia

O piso de acollida/emerxencia é un lugar de residencia temporal, un espazo de transición e reflexión que posibilita un proceso de recuperación persoal.

Este recurso promove a autonomía e independencia de cada unha das participantes para que poidan levar a cabo un novo proxecto vital.