Qué facemos

O traballo que densenvolve o Programa Vagalume pode dividirse en cinco áreas de traballo interrelacionadas:

Centro de día

Centro de día

Centro de día

Proxecto psicoeducativo e familiar

Centro de día

Piso de acollida/emerxencia

Centro de día

Traballo de rúa

Centro de día

Sensibilización