Que facemos

O traballo que densenvolve o Programa Vagalume pode dividirse en catro áreas de traballo interrelacionadas:

Centro da muller

Centro de día

Piso de acollida/emerxencia

Centro de día

Traballo de rúa

Sensibilización