Qué facemos

Centro de día

Lugar de atención integral ás mulleres en contexto de prostitución e/ou  vítimas de trata con fins de explotación sexual. Trátase de ofrecer ás mulleres unha atención individualizada dacordo coas súas demandas fora do entorno da prostitución favorecendo deste xeito unha maior calidade e privacidade no encontro.

ACOLLIDA

Recibimos e escoitamos ás mulleres para coñecer cales son as súas demandas, preocupacións ou necesidades de carácter persoal ou familiar. Recollemos a súa historia e analizamos esas demandas, e con ela construímos a resposta máis axeitada: orientación, asesoramento ou derivación aos recursos xa existentes.

ORIENTACIÓN E ASESORAMENTO

Levado a cabo dentro das distintas áreas de traballo do propio Centro e polas súas técnicas específicas: social, xurídica, psicolóxica e de saúde.

  • Social
  • Xurídica
  • Psicolóxica e de saúde integral
ACOMPAÑAMENTO

A outros recursos nas áreas do social, xurídica, psicolóxica e de saúde. Son informadas sobre os dereitos que as asisten en tódolos ámbitos e realizamos os acompañamentos que elas consideren necesarios para que estes se cumpran ou demanden específicamente.

FORMACIÓN

Ofrecemos ás participantes unha formación laboral e prelaboral de calidade así como, asesoramento e orientación laboral individualizada que permita que, a medio-longo prazo, conten coa información, recursos e ferramentas necesarias e, por tanto, teñan á súa disposición todo o necesario para comezar unha busca de emprego activa con posibilidades reais e xustas.

PROBA RÁPIDA VIH

Esta proba está pensada para persoas que tiveron unha posible situación de transmisión e que teñen dificultades, por diferentes motivos, para acudir aos servizos de saúde. A proba realízase de forma anónima, individual, de modo confidencial e sen custe.