EDUCANDO PARA PARTICIPAR

Proxecto: Educando para participar Ano: 2016 Financia: IRPF O proxecto Tratamos durante o ano 2016 de facilitar, ás e aos menores, recursos de carácter preventivo que propiciasen a incorporación de hábitos positivos e a mellora da súa calidade de vida. Todo iso operativizouse mediante a intervención de diversos profesionais, á vez que do traballo desinteresado dun

PROXECTO PSICOEDUCATIVO E FAMILIAR VAGALUME. 5 anos co apoio da Fundación EDUCO.

Ano: 2012-2016 Financia: Fundación EDUCO O Proxecto psicoeducativo e familiar Vagalume levou a cabo varias accións en diferentes áreas desde o ano 2012 ata o 2016. Na área educativa centrouse na mellora do rendemento escolar, a prevención do abandono escolar prematuro, a prevención do absentismo escolar e a mellora en canto á adaptación escolar.

Tags: |