ARCO DA VELLA IV

Proxecto: Atención integral dirixido a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de ser humanos con fins de explotación sexual, na Comunidade Autónoma de Galicia 2019 Ano: 2019       Financia: Fondo Social Europeo e Secretaria Xeral de Igualdade (Xunta de Galicia)       No marco do proxecto Arco da Vella IV realízanse