Dispositivo para a atención e acollida de mulleres vítimas de explotación sexual e trata,2018.

Proxecto: Dispositivo para a atención e acollida de mulleres vítimas de explotación sexual e trata. Ano: 2018 Financia: Secretaría Xeral de Igualdade A principal finalidade do Dispositivo é proporcionar ás mulleres que viven en contextos de prostitución e/ou son vítimas de trata de persoas con fin de explotación sexual un espazo para levar a cabo un

Dispositivo para a atención e acollida de mulleres vítimas de explotación sexual e trata.

Ano: 2017 Financia: Secretaría Xeral de Igualdade - Xunta de Galicia  O Dispositivo A trata de seres humanos con fins de explotación sexual é unha das maiores violacións dos Dereitos Humanos, unha forma de escravitude moderna, e unha das caras máis amargas da violencia de xénero. Segundo a OIT (Organización Internacional do Traballo), 2,4

PROXECTO: DISPOSITIVO PARA A ATENCIÓN E ACOLLIDA DE MULLERES VÍTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL E TRATA.

Ano: 2016 Financia: Secretaria Xeral de Igualdade Prostitución e Trata son dous fenómenos estreitamente interrelacionados, sendo a prostitución o obxectivo principal da trata de mulleres. O carácter local, incluso individual, que podía ter a prostitución tradicional foi sustituído por algo moito máis complexo e de maior alcance, por unha actividade delictiva que comercia coas