“EL PAÍS deixa de publicar anuncios de contactos. Os chamados anuncios de relax non se publican en ningunha das edicións do diario dende o pasado 15 de xullo. Esta decisión do xornal está motivada por un profundo debate interno, no que tiveron un gran peso as opinións dos nosos lectores, quenes a través das Cartas ao director, a figura do Defensor do Lector e os comentarios en novas e redes sociais,  transmitiron repetidamente o seu rexeitamento a este tipo de anuncios.”

VER A NOVA COMPLETA