EscApp é unha aplicación da SX de Igualdade da Xunta de Galicia,Igualdade na Rede, en colaboración co CPEIG que ten por obxectivo achegar información de utilidade ás mulleres que se atopan nunha situación de violencia de xénero e a todas as persoas que poidan axudar a rematar con este tipo de situacións.

http://igualdade.xunta.gal/gl/recursos/aplicacion-escapp