Título: Educando para participar

Ano:2018-2019

Financia: IRPF – PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DA EDUCACIÓN, SANIDADE E CALIDADE DE VIDA INFANTUIL E PROTECCIÓN DOS DEREITOS DA INFANCIA

O PROXECTO

As dificultades de integración das familias en situación de pobreza ou vulnerabilidade social afectan especialmente os nenos, nenas e adolescentes. Estes ven seriamente comprometido o seu desenvolvemento físico, emocional e cognitivo como consecuencias das múltiples carencias materiais e psicosociais asociadas á súa situación. Por iso, en clara sintonía co obxectivo de loitar contra a pobreza e exclusión social, así como de romper a transmisión da pobreza de nais a fillos/ as, no ano 2018 e 2019 traballamos por mellorar o desenvolvemento e a calidade de vida dos nenos, nenas e adolescentes, a través mellorar ou descubrir potencialidades e capacidades como o compromiso que lles permitiu asumir con autonomía devandito proceso de mellora.

A súa posta en marcha conleva a atención de necesidades psicosocioeducativas da infancia e as súas familias, mediante a intervención de diversos profesionais, á vez que do traballo desinteresado dun grupo de voluntarios/ as e colaboradores/ as. Tamén a colaboración con diferentes entidades públicas (traballadoras sociais de base, educadoras familiares do Concello) e privadas configuradas en forma de redes, canalizaron as achegas do proxecto.

A experiencia indícanos que a pesar de que os menores teñen recoñecidos os dereitos de acceso a recursos e garantías de maneira formal e teórica, na práctica parten de situacións de desigualdade que dificultan a súa integración, adaptación social e por tanto o seu desenvolvemento integral tanto a nivel individual como familiar e social.

ACCIÓNS

As accións que levan a cabo son preventivas e integrais. Especificámolas por ámbitos:

1.- ÁMBITO DE DESENVOLVEMENTO PERSOAL (EMOCIONAL E FAMILIAR). Ofrécese un servizo de Atención Emocional (a través de sesións individuais, grupais e/ou familiares), así como de orientación psicofamiliar.

2.- ÁMBITO EDUCATIVO E SOCIO-SANITARIO. Realízanse talleres tanto educativos (de reforzo e apoio escolar) como outros centrados na saúde (mellora de hábitos básicos) como estratexia preventiva do fracaso ou abandono prematuro do sistema escolar.

3.- ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO. Desenvólvense actividades de lecer e tempo libre, así como de información, difusión e motivación para a participación, da unidade familiar, en actividades comunitarias dentro da propia localidade e/ou barrio.

Fomentar e crear este tipo de actividades ten unha repercusión directa sobre o benestar da familia e de cada un dos seus membros.

OBXECTIVO

Promover a calidade de vida infantil, o desenvolvemento educativo, emocional, socio-sanitario e a protección dos dereitos da infancia. Tamén culminaron con éxito os obxectivos específicos expostos desde o inicio, cun traballo coordinado.

CONCLUSIÓN

O traballo co menor e a minimización dos factores de risco aos que están expostos diariamente levounos, inevitablemente, a facer un acompañamento directo e/ou intervención coa súa familia (nai); activando o seu empoderamento. É por este camiño por onde traballamos de forma sistémica e circular “familia, escola, comunidade”. Fronte ao “círculo vicioso” da pobreza e exclusión, acentuamos a potenciación da familia, as accións socioeducativas e a súa relación en rede coa contorna social e local.