DISPOSITIVO PARA A ATENCIÓN E ACOLLIDA DE MULLERES VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL E TRATA, 2020.

PROXECTO: Dispositivo de acollida e emerxencia para a acollida de mulleres vítimas de explotación sexual e trata de seres humanos con fins de explotación sexual ANO: 2020 FINANCIACIÓN: Secretaría Xeral de Igualdade   O Dispositivo ten como principal finalidade proporcionar, ás mulleres que viven en contextos de prostitución e/ou son vítimas de trata de persoas con fin de explotación

ARCO DA VELLA V (2020)

Proxecto: ARCO DA VELLA V, Atención integral dirixido a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual, na Comunidade Autónoma de Galicia 2020. Ano: 2020 Financia: Fondo Social Europeo e Secretaría Xeral de Igualdade (Xunta de Galica).            

IMEVI- INTERVENCIÓN CON MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA Y SUS MADRES.

Título: IMEVI- INTERVENCIÓN CON MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA Y SUS MADRES.  Año: 2018-2020 Financia: Madres Reparadoras, Convocatoria dirigida a Mujeres en situación de exclusión grave con hijos/as a cargo y/o víctimas de violencias machistas. EL PROYECTO IMEVI se basa en una intervención personalizada e integral donde el foco de actuación son los menores y su madre.

«Acompañamento a mulleres en contextos de prostitución, 2019»

Proxecto: Acompañamento a mulleres en contextos de prostitución Ano: 2019 Financia: Concello de Santiago de Compostela.   CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO - Programa Vagalume  , a través do proxecto “Acompañamento a mulleres en contextos de prostitución”, continuou co acompañamento ás participantes nos seus procesos de desenvolvemento persoal que teñen como obxectivo lograr o seu empoderamento

Dispositivo para la atención y acogida de mujeres víctimas de explotación sexual y trata.

Año: 2017 Financia: Secretaría Xeral de Igualdade - Xunta de Galicia     El Dispositivo La trata de ser humanos con fines de explotación sexual es una de las mayores violaciones de los Derechos Humanos, una forma de esclavitud moderna, y una de las caras más amargas de la violencia de género. Según la OIT

PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN 2017

Año: 2017 Financia: Ayuntamiento de Santiago de Compostela El proyecto El Programa Vagalume-CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO, a través del proyecto "Acompañamiento a mujeres en contextos de prostitución", continuó con el acompañamiento a las participantes en sus procesos de desarrollo personal que tienen como objetivo lograr su empoderamiento personal, social, familiar y laboral así como