DISPOSITIVO DE ACOLLIDA E EMERXENCIA PARA A ATENCIÓN E ACOLLIDA DE MULLERES VÍTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL E TRATA DE SERES HUMANOS CON FINS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL.

OBXECTO: Dispositivo de acollida e emerxencia para a acollida de mulleres vítimas de explotación sexual e trata de seres humanos con fins de explotación sexual ANO: 2021 FINANCIACIÓN: Secretaría Xeral de Igualdade O Dispositivo ten como principal finalidade proporcionar, ás mulleres que viven en contextos de prostitución e/ou son vítimas de trata de persoas con

ARCO DA VELLA V (2020)

Proxecto: ARCO DA VELLA V, Atención integral dirixido a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual, na Comunidade Autónoma de Galicia 2020. Ano: 2020 Financia: Fondo Social Europeo e Secretaría Xeral de Igualdade (Xunta de Galica).            

CORAZÓN VERMELLO

Proyecto: Corazón Vermello Años: 2015- Actualidade Financia: DIRECCIÓN XERAL DE INNOVACIÓN E XESTIÓN DA SAÚDE PÚBLICA - Consellería de Sanidade – Xunta de Galicia El proyecto “Corazón Vermello” aglutinó la atención a familiares y enfermos de VIH-SIDA, colectivos en situación de riesgo o con conductas que las coloquen en peligro de infección (drogodependientes, mujeres