Corazón Vermello 2022-2025

Proxecto: Corazón Vermello 2022-2025 Anos: 2022 – 2025 Financiación: Consellería de Sanidade – Xunta de Galicia O proxecto “CORAZÓN VERMELLO”, financiado pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, da continuidade a actuacións que, dende Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, a través do Programa Vagalume e o Centro de Atención Social Continuada Vieiro,

CORAZÓN VERMELLO

Proxecto: Corazón Vermello Anos: 2019- 2022 Financia: Consellería de Sanidade - Xunta de Galicia     O proxecto “CORAZÓN VERMELLO”, financiado pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, da continuidade a actuacións que, dende Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela a través do Programa Vagalume (Centro da muller e Centro de atención psicofamiliar) e o

CORAZÓN VERMELLO

Proyecto: Corazón Vermello Años: 2015- Actualidade Financia: DIRECCIÓN XERAL DE INNOVACIÓN E XESTIÓN DA SAÚDE PÚBLICA - Consellería de Sanidade – Xunta de Galicia El proyecto “Corazón Vermello” aglutinó la atención a familiares y enfermos de VIH-SIDA, colectivos en situación de riesgo o con conductas que las coloquen en peligro de infección (drogodependientes, mujeres