DISPOSITIVO PARA A ATENCIÓN E ACOLLIDA DE MULLERES VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL E TRATA, 2020.

PROXECTO: Dispositivo de acollida e emerxencia para a acollida de mulleres vítimas de explotación sexual e trata de seres humanos con fins de explotación sexual ANO: 2020 FINANCIACIÓN: Secretaría Xeral de Igualdade   O Dispositivo ten como principal finalidade proporcionar, ás mulleres que viven en contextos de prostitución e/ou son vítimas de trata de persoas con fin de explotación

ARCO DA VELLA IV

Proyecto: Atención integral dirigido a personas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, y/o víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en la Comunidad Autónoma de Galicia 2019 Año: 2019 Financia: Fondo Social Europeo y Secretaria Xeral de Igualdade (Xunta de Galicia) En el marco del proyecto Arco da Vella IV se realizan diferentes actuaciones

FINALIZA EL PROYECTO ARCO DA VELLA II

El proyecto Arco da Vella II de atención integral, dirigido a personas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, y/o víctimas de trata de ser humanos con fines de explotación sexual, en la Comunidad Autónoma de Galicia 2017; financiado por el Fondo Social Europeo y la SecretariaXeral de Igualdade (Xunta de Galicia) llega a