Arco da Vella VII (2022)

Proxecto: ARCO DA VELLA VII, Atención integral dirixido a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual, na Comunidade Autónoma de Galicia 2022. Ano: 2022 Financia: Fondo Social Europeo e Secretaría Xeral de Igualdade (Xunta de Galicia). Dende o 2016 o proxecto