«Acompañamento a mulleres en contextos de prostitución, 2019»

Proxecto: Acompañamento a mulleres en contextos de prostitución Ano: 2019 Financia: Concello de Santiago de Compostela.   CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO - Programa Vagalume  , a través do proxecto “Acompañamento a mulleres en contextos de prostitución”, continuou co acompañamento ás participantes nos seus procesos de desenvolvemento persoal que teñen como obxectivo lograr o seu empoderamento

Acompañamiento a mujeres en contextos de prostitución

Proyecto: Acompañamiento a mujeres en contextos de prostitución Año: 2018 Financia: Concello de Santiago de Compostela CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO - Programa Vagalume , a través del proyecto “Acompañamiento a mujeres en contextos de prostitución”, continuó con el acompañamiento a las participantes en sus procesos de desarrollo personal que tienen como objetivo lograr su empoderamiento